Tarieven en vergoedingen

In onderstaande tarieven en vergoedingenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg voor kinderen en jongeren (17 jaar en jonger) en/ of hun ouder(s) en zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder).

Volwassenen


PoZoB/ DOH: Van den Broek Psychologie is aangesloten bij Zorggroep PoZoB (PraktijkOndersteuning ZuidOostBrabant) en De Ondernemende Huisartsen (DOH). Indien u verwezen wordt via PoZoB of DOH (dit kan alleen als uw huisarts hierbij aangesloten is) dan wordt de behandeling volledig vergoed (zonder eigen bijdrage of eigen risico). Onder bepaalde voorwaarden kan relatietherapie vergoed worden binnen een PoZoB-traject.

 

Gecontracteerde zorg: Voor 2019 heeft Van den Broek Psychologie een contract met:

- Zilveren Kruis/ Achmea (en de verzekeraars die hieronder vallen)

- DSW/ StadHolland/ ASR (De Amersfoortse en Ditzo)
- VRZ (Zorg & Zekerheid, ENO en ONVZ)

- CZ (Nationale Nederlanden/ OHRA)

- Caresq (Promovendum, Besured, National Academic en Aevitae)

- Menzis/ Anderzorg.

Wanneer u bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent en een geldige verwijsbrief hebt van de huisarts of een andere erkende verwijzer (bv. bedrijfsarts of medisch specialist), dan wordt de behandeling volledig vergoed. Dit is exclusief het eigen risico dat wordt aangesproken.

 

Ongecontracteerde zorg: Het streven is om in 2020 ook aan cliënten van andere zorgverzekeraars gecontracteerde zorg te kunnen leveren. Voor 2019 is dit nog niet het geval. Dit betekent niet dat u niet in behandeling kunt komen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis krijgt u 70 tot 100% van de (gangbare) kosten van uw behandeling vergoed. In dit geval ontvangt u per gesprek een factuur en kunt u achteraf (na beëindiging van de behandeling; pas dan kan het behandeltraject gedeclareerd worden) een totaalfactuur bij uw verzekering indienen.

 

Onverzekerde zorg: Sommige klachten/ hulpvragen komen, wettelijk gezien, niet in aanmerking voor verzekerde (en dus vergoede) zorg. In dat geval zijn de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening. Ook wanneer u zonder tussenkomst van uw verzekering of huisarts in behandeling komt (bv. vanuit privacy-overwegingen), komen de kosten van behandeling voor eigen rekening. De volgende tarieven worden gehanteerd:

- Individuele therapie: 90 euro per gesprek van 45 minuten

- Relatietherapie: 110 euro per gesprek van 45 minuten

 

Supervisie: Het is tevens mogelijk om supervisie te volgen, onder andere voor GZ-psychologen in opleiding. Het tarief voor supervisie bedraagt 95 euro per gesprek van 45 minuten.

Kinderen & Jongeren


Van den Broek Psychologie heeft op dit moment (nog) geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat er (nog) geen vergoede zorg geleverd kan worden aan kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar). De kosten voor behandeling zijn voor eigen rekening. De volgende tarieven worden gehanteerd:

- Therapie kind of jongere: 90 euro per gesprek van 45 minuten

- Therapie ouder(s): 90 euro per gesprek van 45 minuten

 

Afmelden

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden. Dit kan telefonisch  via 06-28304106 (bij afwezigheid kan de voicemail ingesproken worden) of per mail via info@vandenbroekpsychologie.nl.

Wanneer u niet tijdig afmeldt, is Van den Broek Psychologie genoodzaakt om 35 euro in rekening te brengen. Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van Van den Broek Psychologie en kunt u niet indienen bij uw verzekeraar.