Tarieven en vergoedingen

In onderstaande tarieven en vergoedingenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg voor kinderen en jongeren (17 jaar en jonger) en/ of hun ouder(s) en zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder).

Volwassenen


PoZoB/ DOH:

Sinds 01-01-2022 is het niet meer mogelijk om vanuit PoZoB (PraktijkOndersteuning ZuidOostBrabant) of De Ondernemende Huisartsen (DOH) behandeld te worden. Wel vervult Van den Broek Psychologie een consultatiefunctie vanuit PoZoB. Indien u verwezen wordt voor een consultatie via PoZoB dan wordt dit volledig vergoed (zonder eigen bijdrage of eigen risico). 

 

Verzekerde Zorg:

Van den Broek Psychologie heeft in 2022 met alle verzekeraars een contract. Wanneer u een geldige verwijsbrief heeft van de huisarts of een andere erkende verwijzer (bv. bedrijfsarts of medisch specialist) EN er sprake is van een (vermoeden) van een DSM-stoornis, dan wordt de behandeling volledig vergoed. LET OP: Dit is exclusief het eigen risico dat wordt aangesproken.  Behandeling wordt geboden vanuit wat voorheen de Generalistische Basis GGZ genoemd werd (kortdurende behandeling). Vanaf 01-01-2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) van kracht. Dit is een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ. De aard en inhoud van de behandeling blijft hetzelfde (over het algemeen kortdurend), alleen de manier van declareren is veranderd. Voorheen werd de factuur bij de zorgverzekeraar ingediend nadat de behandeling volledig was afgerond. Sinds de invoering van het ZPM dienen de consulten maandelijks in rekening te worden gebracht. 

De standaardduur van een consult is 45 minuten. De eerste twee consulten (de intakefase) worden in rekening gebracht als diagnostiek. De daarop volgende consulten worden in rekening gebracht als behandeling. Door verschillende factoren kan hiervan worden afgeweken. Wanneer dit aan de orde is, zal dit met u besproken worden.  

 

Onverzekerde zorg:

Sommige klachten/ hulpvragen komen, wettelijk gezien, niet in aanmerking voor verzekerde (en dus vergoede) zorg (bv. omdat er geen sprake is van een DSM stoornis). In dat geval zijn de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening. Ook wanneer u zonder tussenkomst van uw verzekering of huisarts in behandeling komt (bv. vanuit privacy-overwegingen), komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening. De volgende kosten worden maandelijks in rekening gebracht (laatst bijgewerkt: 01-01-2023):

- De kosten voor een individueel gesprek van 45 minuten bedragen 110 euro per gesprek.

- De kosten voor een individueel gesprek van 60 minuten bedragen 130 euro per gesprek.

 

Supervisie:

Het is tevens mogelijk om supervisie te volgen, onder andere voor GZ-psychologen in opleiding of ten behoeve van (her)registratie voor de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het tarief voor supervisie bedraagt 110 euro per gesprek van 60 minuten (laatst bijgewerkt: 01-01-2023).

 

Kinderen & Jongeren


Van den Broek Psychologie heeft GEEN contracten met de gemeenten. Dit betekent dat er GEEN vergoede zorg geleverd kan worden aan kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar). De kosten voor behandeling zijn hierdoor geheel voor eigen rekening. De volgende kosten worden maandelijks in rekening gebracht (laatst bijgewerkt: 01-01-2022):

- De kosten voor een gesprek van 45 minuten bedragen 110 euro per gesprek.

- De kosten voor een gesprek van 60 minuten bedragen 130 euro per gesprek.  

Afmelden

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden. Dit kan telefonisch  via 06-28304106 (bij afwezigheid kan de voicemail ingesproken worden) of per mail via info@vandenbroekpsychologie.nl.

Wanneer u niet tijdig afmeldt, is Van den Broek Psychologie genoodzaakt om 35 euro in rekening te brengen. Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van Van den Broek Psychologie en kunt u niet indienen bij uw verzekeraar.