Tarieven en vergoedingen

In onderstaande tarieven en vergoedingenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg voor kinderen en jongeren (17 jaar en jonger) en/ of hun ouder(s) en zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder).

Volwassenen


PoZoB/ DOH:

Van den Broek Psychologie is aangesloten bij Zorggroep PoZoB (PraktijkOndersteuning ZuidOostBrabant) en De Ondernemende Huisartsen (DOH). Indien u verwezen wordt via PoZoB of DOH (dit kan alleen als uw huisarts hierbij aangesloten is) dan wordt de behandeling volledig vergoed (zonder eigen bijdrage of eigen risico). Onder bepaalde voorwaarden kan ook relatietherapie vergoed worden binnen een DOH of PoZoB-traject.

 

Generalistische Basis GGZ:

Vanaf 2020 heeft Van den Broek Psychologie met alle verzekeraars een contract t.b.v. de Generalistische Basis GGZ. Wanneer u een geldige verwijsbrief hebt van de huisarts of een andere erkende verwijzer (bv. bedrijfsarts of medisch specialist), dan wordt de behandeling volledig vergoed. Dit is exclusief het eigen risico dat wordt aangesproken.  Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met productgroepen of behandelpakketten, namelijk: kort (2 tot 5 gesprekken), middel (5 tot 8 gesprekken) en intensief (8 tot 12 gesprekken). Afhankelijk van uw verwijzing, klacht(en) en/ of hulpvraag wordt u ingedeeld in een productgroep.

 

Onverzekerde zorg:

Sommige klachten/ hulpvragen komen, wettelijk gezien, niet in aanmerking voor verzekerde (en dus vergoede) zorg. In dat geval zijn de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening. Ook wanneer u zonder tussenkomst van uw verzekering of huisarts in behandeling komt (bv. vanuit privacy-overwegingen), komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening. De volgende tarieven worden gehanteerd:

- Individuele therapie: 95 euro per gesprek van 45 minuten

- Relatietherapie: 110 euro per gesprek van 45 minuten

 

Supervisie:

Het is tevens mogelijk om supervisie te volgen, onder andere voor GZ-psychologen in opleiding of ten behoeve van (her)registratie voor de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het tarief voor supervisie bedraagt 100 euro per gesprek van 60 minuten.

 

Kinderen & Jongeren


Van den Broek Psychologie heeft GEEN contracten met de gemeenten. Dit betekent dat er GEEN vergoede zorg geleverd kan worden aan kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar). De kosten voor behandeling zijn hierdoor geheel voor eigen rekening. De volgende tarieven worden gehanteerd:

- Therapie kind of jongere: 95 euro per gesprek van 45 minuten

- Therapie ouder(s): 95 euro per gesprek van 45 minuten

 

Afmelden

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden. Dit kan telefonisch  via 06-28304106 (bij afwezigheid kan de voicemail ingesproken worden) of per mail via info@vandenbroekpsychologie.nl.

Wanneer u niet tijdig afmeldt, is Van den Broek Psychologie genoodzaakt om 35 euro in rekening te brengen. Deze rekening ontvangt u rechtstreeks van Van den Broek Psychologie en kunt u niet indienen bij uw verzekeraar.