Over mij

Ik ben Hanneke van den Broek, gezondheidszorgpsycholoog en  meer dan 14 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt met zowel kinderen en jongeren als met volwassenen (naast GZ-psycholoog ben ik ook orthopedagoog). Ik heb gewerkt met diverse doelgroepen en ben daarnaast gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en opgeleid tot autismespecialist. Tevens ben ik als EMDR Practitioner gespecialiseerd in EMDR (traumabehandeling).

 

Na 14 jaar werken in instellingen heb ik in 2017 de stap gezet een eigen praktijk op te starten. Dit vanuit een lang gekoesterde wens om nog meer te kunnen afstemmen op de mens(en) achter een (hulp)vraag. Het geeft me de kans om in mijn werk nog dichter bij mezelf te blijven en op mijn manier een tijdje 'mee te mogen lopen' met de mensen die mijn hulp inschakelen. Als mens ben ik rustig, betrouwbaar en invoelend maar ondertussen ook duidelijk en doortastend.

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor gezondheidszorgpsychologen (NVGzP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Internationale Beroepsvereniging voor Autismespecialisten (IBvA). Ik ben ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19915546525.

 

 

Over de praktijk

Na uw aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste (intake)gesprek. In dit gesprek wordt wederzijds kennis gemaakt en wordt een inventarisatie gemaakt van uw klachten en doelen voor behandeling. Op grond hiervan wordt, in onderlinge samenspraak, een plan van aanpak afgesproken en een behandelplan opgesteld.

Soms kan blijken dat een behandeling (nog) niet (meer) nodig is of dat u elders beter geholpen kunt worden. In dat geval wordt met u gezocht naar een passend vervolg elders.

 

Vervolgens start de behandeling volgens plan van aanpak in de met u afgesproken frequentie. 

Gedurende de behandeling wordt het proces mondeling geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. Daarnaast wordt aan de start en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen om, ook objectief, het effect van de behandeling te kunnen beoordelen.

 

Van den Broek Psychologie heeft de beschikking over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut is opvraagbaar in de praktijk.

Van den Broek Psychologie beschikt, in het kader van de nieuwe privacy-wet, over een privacy-verklaring. Ook deze is opvraagbaar in de praktijk.

Van den Broek Psychologie werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling.

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw behandeling dan heeft u hopelijk tijdens de gesprekken de ruimte gevoeld dit bespreekbaar te maken. Mocht dit niet zo zijn of mocht u er niet uitkomen/ uitgekomen zijn, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Bent u verwezen voor de zorgstraat PoZoB dan kunt u zich wenden tot het klachtenpunt van PoZoB. Indien u verwezen bent via De Ondernemende Huisartsen (DOH) dan kunt u zich wenden tot de DOH. Indien u bent verwezen voor de Basis GGZ dan kunt u zich richten tot de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (de NVGzP).