Over de praktijk

Ik ben Hanneke van den Broek - Gruyters, gezondheidszorgpsycholoog en  eigenaar van de praktijk. Sinds 2004 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt met zowel kinderen en jongeren als met volwassenen (naast GZ-psycholoog ben ik ook orthopedagoog). Ik heb gewerkt met diverse doelgroepen en ben daarnaast gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en opgeleid tot autismespecialist. Tevens ben ik als EMDR Practitioner gespecialiseerd in EMDR (traumabehandeling).

 

Na 13 jaar werken in instellingen heb ik in 2017 de stap gezet een eigen praktijk op te starten. Dit vanuit een lang gekoesterde wens om nog meer te kunnen afstemmen op de mens(en) achter een (hulp)vraag. Het geeft me de kans om in mijn werk nog dichter bij mezelf te blijven en op mijn manier een tijdje 'mee te mogen lopen' met de mensen die mijn hulp inschakelen. Als mens ben ik rustig, betrouwbaar en invoelend maar ondertussen ook duidelijk en doortastend. 

Naast de reguliere behandelingen verzorg ik tevens trajecten voor het intituut voor Psychotrauma (ARQ IVP) en supervisie voor GZ-psychologen (i.o.) en psychologen/ orthopedagogen in het kader van de SKJ-(her)-registratie.

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor gezondheidszorgpsychologen (NVGzP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Internationale Beroepsvereniging voor Autismespecialisten (IBvA). Ik ben ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19915546525 en in het AGB register onder code 94-063955. De AGB-code van de praktijk is 94-063955. De praktijk is aangesloten bij Psyzorg, een samenwerkingsverband van psychologen in de regio Zuidoost-Brabant.

De praktijk beschikt over een geldig praktijkvisitatie-certificaat van de NVGzP en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

Ik ben Marieke Smit - Berentsen, eveneens gezondheidszorg-psycholoog. Ik ben reeds 16 jaar werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg en heb in deze jaren met verschillende leeftijds- en doelgroepen gewerkt.  Ik heb Hanneke ontmoet in een organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg, waar we ruim 10 jaar met veel plezier hebben samengewerkt. We vullen elkaar goed aan, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. 

 

Mijn interesse ligt bij de ontwikkeling van de mens, bij de persoon voor me, zijn levensloop, hoe ervaringen een persoon vormen en hoe aanleg, gebeurtenissen en karakter van invloed zijn op het leven. In behandelingen ga ik als het ware met de ander op weg om te onderzoeken wat maakt dat diegene vastloopt en wat kan helpen zich weer verder te ontwikkelen. Hierbij leef ik me zo goed mogelijk in en accepteer de ander voor wie hij is en help mee de oplossing te zoeken. Ik ben geschoold in cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en EMDR. Daarnaast heb ik specialistische ervaring op het gebied van informatieverwerkingsproblematiek. 

 

Ik ben ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19919333025 en in het AGB register onder code 94-101768.

Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging voor gezondheidszorgpsychologen (NVGzP) en beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (laatst geactualiseerd maart 2021).