Behandelaanbod

Van den Broek Psychologie richt zich op kortdurende behandeling van uiteenlopende klachten. 

Verschillende vormen van behandeling worden aangeboden.  De behandelvormen zijn afgeleid van de GGZ standaarden en de hebben een aangetoonde werking. De uiteindelijke behandelvorm wordt, in onderlinge samenspraak, afgestemd op de persoon en de hulpvraag zodat maatwerk geleverd wordt. Ieder mens is tenslotte uniek. Daarnaast kunnen verschillende vormen van behandeling gecombineerd worden.

 

Klachten waarmee mensen zich kunnen aanmelden, zijn onder andere:

- Stress/ Spanning

- Slaapproblemen/ vermoeidheid

- Somberheid

- (Sociale) Angst

- Paniekklachten

- Dwangmatigheid/ Perfectionisme

- Klachten na een ingrijpende verandering of een trauma

- Klachten na verlies of overlijden

- Onzekerheid/ laag zelfbeeld

- Eenzaamheid

- Relatieproblemen

- Vragen rondom zingeving

 


Behandelvormen

De volgende behandelvormen worden in ieder geval aangeboden:

 

Psycho-Educatie: Psycho-educatie behelst het bieden van voorlichting en advies t.a.v. de psychische klachten. Het betreft een belangrijk aspect van de behandeling. In het geval van een (onderliggende) Autisme Spectrum Stoornis of ADHD kan in specifieke zin een module Brainblocks ingezet worden.

 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR): EMDR wordt ingezet bij mensen die blijvend last ondervinden van een doorgemaakte ingrijpende levensgebeurtenis of trauma. EMDR is erop gericht de emotionele lading van de herinnering aan de gebeurtenis te verminderen zodat de huidige klachten (bv. nachtmerries, angst of somberheid) afnemen. EMDR kan tevens ingezet worden bij Lichamelijke (Onverklaarbare) Klachten, angststoornissen en zelfbeeldproblematiek.

 

(Cognitief) Gedragstherapeutische technieken (CGT): Binnen de CGT gaat men er vanuit dat klachten in stand gehouden worden door de manier waarop iemand denkt en doet. Bewustwording hiervan, evenals het aanleren van alternatieve denk- en gedragspatronen, kan leiden tot afname van klachten. Mindfulness maakt onderdeel uit van de Cognitieve Gedragstherapie. 

Binnen Van den Broek Psychologie wordt gewerkt met (Cognitief) Gedragstherapeutische technieken. Zoekt u een volledig geaccrediteerd Cognitief Gedragstherapeut of blijkt de inzet hiervan (alsnog) geïndiceerd, dan kan Van den Broek Psychologie u verwijzen.

 

Partnerrelatie gesprekken: Binnen partnerrelatie gesprekken worden problemen tussen partners behandeld. Waar twee mensen zijn, kan een verschil bestaan in wat men wenst en hoe men denkt, voelt en doet. Wanneer deze verschillen niet goed overbrugd kunnen worden, kunnen er relatieproblemen ontstaan. Ook externe uitdagingen, zoals financiële problemen, of individuele psychische klachten kunnen relatieproblemen veroorzaken of versterken. Binnen partnerrelatie gesprekken richt men zich op het samen bewust worden en doorbreken van niet-werkende patronen binnen de relatie.  

Zoekt u een volledig geaccrediteerd relatie- of systeemtherapeut of blijkt de inzet hiervan (alsnog) geïndiceerd, dan kan Van den Broek Psychologie u verwijzen.

 

Schema-therapeutische technieken: Schematherapie is een behandelvorm die zich richt op het opsporen en doorbreken van gedragspatronen. Onder invloed van opvoeding en ervaringen gaan mensen op een bepaalde manier naar zichzelf kijken en zich op een bepaalde manier gedragen. Door deze gedragspatronen op te sporen en te doorbreken, gaan mensen zich beter voelen. Ze begrijpen beter wat hun behoeften zijn, leren beter voor zichzelf te zorgen en beter voor zichzelf op te komen.

Binnen van den Broek Psychologie wordt gewerkt met schema-therapeutische technieken. Zoekt u een volledig geaccrediteerde schematherapeut of blijkt de inzet van een volwaardige schematherapie (alsnog) geïndiceerd, dan kan Van den Broek Psychologie u verwijzen.